24/09/2021 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 1
秋晚靈雲寺鍾樓閒望其一

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 10/10/2011 20:39

 

Nguyên tác

今古閒中付一沙,
小欗杆倚梵王家。
江通闤貴征帆過,
飛礙遙村旅雁斜。
幽徑舊裁千里樹,
畫詹初放一枝花。
登高誰會吾心曲,
應有秋山曉暮遐。

Phiên âm

Kim cổ nhàn trung phó nhất sa,
Tiểu lan can ỷ Phạm vương gia[1].
Giang thông hoàn hội chinh phàm quá,
Phi ngại giao thôn lữ nhạn tà.
U kính cựu tài thiên lý thụ,
Hoạ thiêm sơ phóng nhất chi hoa.
Đăng cao thuỳ hội ngô tâm khúc,
Ưng hữu thu sơn hiểu mộ hà.

Dịch nghĩa

Xưa nay nhàn rỗi thường ra bãi cát (ngồi chơi)
Có hàng lan can nhỏ tựa vào ngôi chùa
Dòng sông thông với chợ triền, cánh buồm lướt qua
Đám mây che khuất thôn xa, con chim nhạn lẻ xa nhà chao nghiêng
Rậm rạp xưa trồng ngàn dặm cây (trúc)
Vẽ vời nay phỏng một cành hoa (mai)
Lên cao ai hiểu khúc tâm tình của ta
Sớm chiều vời vợi cánh rừng thu xa.

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Xưa rỗi thường ra bãi cát chơi
Dựa lan can nhỏ thảnh thơi ngồi
Sông thông triền chợ buồm qua bến
Mây khuất thôn xa nhạn chéo trời
Rậm rạp xưa trồng ngàn dặm trúc
Lẻ loi nay phỏng một cành mai
Lên cao ai hiểu lòng ta nhỉ
Hôm sớm rừng thu ngóng dặm ngoài
Chú thích của tác giả: Chùa ở góc Vĩnh Doanh phía trước một con khe bao quanh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An
[1] Nhà Phạm vương chỉ ngôi chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 1