07/07/2022 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảo đường tức sự
草堂即事

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 18:24

 

Nguyên tác

荒村建子月,
獨樹老夫家。
霧裏江船渡,
風前徑竹斜。
寒魚依密藻,
宿鷺起圓沙。
蜀酒禁愁得,
無錢何處賒。

Phiên âm

Hoang thôn kiến tử nguyệt,
Độc thụ lão phu gia.
Vụ lý giang thuyền độ,
Phong tiền kính trúc tà.
Hàn ngư y mật tảo,
Túc lộ khởi viên sa.
Thục tửu cấm sầu đắc,
Vô tiền hà xứ xa.

Dịch nghĩa

Thôn vắng vào tháng giêng,
Nhà ông già này có trơ một cây thôi.
Trong đám sương mù, một con thuyền sông đậu,
Trước gió hàng trúc nghiêng ngả.
Cá lạnh núp dưới đám rong dầy,
Cò đậu nơi bãi tròn bay lên.
Rượu Thục có thể ngăn được mối buồn,
Nhưng không có tiền, liệu nơi nào bán chịu hay không?

Bản dịch của Nhượng Tống

Tháng mười về xóm vắng
Cây một nhận nhà nhau
Sợ gió, tre nằm lướt
Khinh mù, thuyền vượt mau
Cò tìm cồn cát đậu
Cá lượn đám rong vào
Rượu uống quên buồn thật
Không tiền mua ở đâu?
(Năm 761)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thảo đường tức sự