28/10/2021 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng doanh trại ở Nang Sa

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 02:36

 

Đất khỏe Nang Sa lũy họp vây,
Binh nhiều giúp nước cỏ cùng cây.
Đăm chiêu[1] đồ mở hình cao thấp,
Chủ khách lòng mừng thế kíp chầy.
Ngàn nọ tuôn thêm oai gió,
Đỉnh kia chổng hợp trận mây.
Thiểm châu dân đã ca ngươi Phạm,
Ngoài cõi làu làu vắng giặc Tây[2].
[1] Đắn đo.
[2] Phạm Trọng Yên (đời Tống) trấn thủ Thiểm Tây, Tây Hạ không dám xâm phạm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đồng doanh trại ở Nang Sa