28/11/2022 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 01
解悶其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 08:23

 

Nguyên tác

草閣柴扉星散居,
浪翻江黑雨飛初。
山禽引子哺紅果,
溪友得錢留白魚。

Phiên âm

Thảo các sài phi tinh tản cư,
Lãng phiên giang hắc vũ phi sơ.
Sơn cầm dẫn tử bộ hồng quả,
Khê hữu đắc tiền lưu bạch ngư.

Dịch nghĩa

Nơi gác cỏ, cửa tre thấy sao thưa thớt,
Sóng dồi, dòng sông đen ngòm, gió hiu hiu.
Chim núi giắt con mổ trái chín đỏ,
Ông chài nhận tiền rồi để lại con cá trắng.

Bản dịch của Phan Ngọc

Cửa sài nhà cỏ, sao lưa thưa
Sông đen, sóng vọt, mưa vừa vụt qua
Quả hồng chín mớm con thơ
Bạn khe cá trắng vừa mua đem về
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 01