24/05/2024 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng vọng
메아리

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 01:38

 

Nguyên tác

저문 산더러
너는 뭐냐

너 뭐냐 뭐냐……

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Hướng về núi lúc hoàng hôn
Người là gì ?

Người là gì là gì ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Tiếng vọng