16/06/2024 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành
偶成

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2008 10:56

 

Nguyên tác

文章如土欲何之?
翹首東雲惹夢思。
所恨芳林寥落甚,
春蘭秋菊不同時。

Phiên âm

Văn chương như thổ dục hà chi?
Kiều thủ đông vân nhạ mộng tư.
Sở hận phương lâm liêu lạc thậm,
Xuân lan thu cúc bất đồng thì.

Bản dịch của Phan Văn Các

Văn chương rẻ rúng đã toan đi
Ngẩng cổ mây đông mộng nhớ về
Chỉ hận rừng thơm thưa thớt lắm
Xuân lan thu cúc chẳng cùng khi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Ngẫu thành