06/10/2022 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sói, cáo và đười ươi

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 19/09/2019 15:23

 

Một vụ trộm Sói kia chỉ mặt
Nói rằng Cáo đích thật ra tay
Cáo to mồm phản đối ngay
Đười Ươi thẩm phán định ngày xét cung

Khi hai bên đã cùng khai báo
Đười Ươi ra tuyên cáo tức thì:
- “Sói kia nói mất vật gì
Không tin ngươi mỗi một khi khai trình.”

Cũng chẳng thể đinh ninh tin Cáo
Lời phủ nhận bố láo chi thiên
Đúng là kẻ mất niềm tin
Dẫu nói đúng cũng ai thèm nghe đâu
Nguồn: 200 truyện ngụ ngôn E-dốp (dịch sang thơ song thất lục bát), Ngọc Châu, NXB Thế giới, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Sói, cáo và đười ươi