24/06/2021 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn rằng trong Huế vui thay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:28

 

Đồn rằng trong Huế vui thay,
Vui thì vui vậy, chẳng tày Trường An.
Quân đông có bảy trăm ngàn,
Thăng lên mười bốn.
Giặc thời đã khốn,
Ông rút binh về.
Trống đánh đì đòm,
Đạn bắn đì đòm.
Cậu về trong Huế cậu ơi,
Bỏ quê Nam Định biết đời nào ra.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn rằng trong Huế vui thay