08/02/2023 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân bệnh kỳ 2
春病其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2020 19:23

 

Nguyên tác

新韶旦旦滿天霜,
嘆息人窮歲又荒。
藥未熟時先有氣,
花將落處且留香。
愁多夜懶聽兒讀,
酒貴春難喚客嘗。
衹有昨霄逢小雨,
病中瘥得一分彊。

Phiên âm

Tân thiều đán đán mãn thiên sương,
Thán tức nhân cùng tuế hựu hoang.
Dược vị thục thời tiên hữu khí,
Hoa tương lạc xứ thả lưu hương.
Sầu đa dạ lãn thính nhi độc,
Tửu quý xuân nan hoán khách thường.
Chỉ hữu tạc tiêu phùng tiểu vũ,
Bệnh trung sái đắc nhất phân cường.

Dịch nghĩa

Mới sang xuân, sớm sớm trời đầy sương,
Than nỗi đã nghèo mà mùa lại mất.
Thuốc sắc chưa chín mùi thuốc đã bay lên,
Hoa sắp rụng rồi mùi hương còn phảng phất.
Buồn quá đêm ngại nghe con đọc sách,
Rượu đắt khó có thể mời khách thưởng xuân.
May có trận mưa nhỏ tối qua,
Bệnh cũng bớt đi được một đôi phần.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Xuân sang sớm sớm trời đầy sương,
Than nỗi đã nghèo mùa thất thường.
Thuốc sắc chưa nhừ hơi đã bốc,
Hoa đà sắp rụng cánh còn thơm.
Đêm buồn những ngại nghe con đọc,
Rượu đắt khôn mời chuốc khách luôn.
May được đêm qua trận mưa nhỏ,
Bệnh ta cũng đỡ, có phần hơn.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Xuân bệnh kỳ 2