23/05/2022 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ thánh chế “Tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng” chi tác ứng chế
奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2009 11:02

 

Nguyên tác

渭水自縈秦塞曲,
黃山舊繞漢宮斜。
鑾輿迥出千門柳,
閣道回看上苑花。
雲裏帝城雙鳳闕,
雨中春樹萬人家。
為乘陽氣行時令,
不是宸遊玩物華。

Phiên âm

Vị thuỷ[1] tự oanh Tần tái khúc,
Hoàng sơn[2] cựu nhiễu Hán cung tà.
Loan dư quýnh xuất thiên môn liễu,
Các đạo hồi khan thượng uyển hoa.
Vân lý đế thành song phụng khuyết,
Vũ trung xuân thụ vạn nhân gia.
Vị thừa dương khí hành thì lệnh,
Bất thị thần du ngoạn vật hoa.

Dịch nghĩa

Sông Vị tự uốn quanh nơi miền biên tái xứ Tần
Núi Hoàng sơn vẫn nhiễu quanh cung điện thời Hán nghiêng đổ
Xe vua ra xa khỏi cửu trùng thiên môn có những cây liễu
Đi một đoạn nhìn lại thấy hoa trong vườn thượng uyển
Trong mây nhìn xuống thấy kinh thành có chạm khắc đôi phượng
Trong cơn mưa cây cỏ mùa xuân ở khắp muôn vạn nhà
Bởi nhân thời tiết mùa xuân vua đi tuần thú xem xét dân tình
Không phải đi du ngoạn ngắm cảnh vật phồn hoa

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dòng Vị Tần quan uốn khúc xa
Non Hoàng bóng ngả Hán cung tà
Xe loan xa vượt ngàn trùng liễu
Đường ngự quay nhìn thượng uyển hoa
Song Phượng kinh thành mây cổng rợp
Cây xanh muôn hộ lối mưa sa
Muốn tràn hơi ấm theo thời lệnh
Nào phải thần du ngắm vật hoa
Bồng Lai điện tức Đại Minh cung, năm Long Sóc thứ 3 cải lại tên cũ. Hưng Khánh các là cung Hưng Khánh tại đông nam hoàng thành.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Xuất nguyên từ huyện phía tây bắc Điểu Thử sơn, huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Tiêu, nhập vào phía đông nam Thiểm Tây đổ vào Hoàng Hà.
[2] Phía tây huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Phụng hoạ thánh chế “Tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng” chi tác ứng chế