03/12/2021 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ngã
Wer fällt

Tác giả: Karl Lubomirski

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2014 14:19

 

Nguyên tác

Wer fällt,
den hält
die ganze Erde.

Bản dịch của Quang Chiến

Ai ngã
Người ấy được đón đỡ
Bởi cả trái đất này
Nguồn: Ánh sáng và tro tàn (tuyển thơ), Karl  Lubomirski, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Karl Lubomirski » Ai ngã