17/06/2024 07:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc
聞官軍收河南河北

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:42

 

Nguyên tác

劍外忽傳收薊北,
初聞涕淚滿衣裳。
卻看妻子愁何在?
漫卷詩書喜欲狂!
白日放歌須縱酒,
青春作伴好還鄉。
即從巴峽穿巫峽,
便下襄陽向洛陽。

Phiên âm

Kiếm ngoại[1] hốt truyền thu Kế Bắc[2],
Sơ văn thế lệ mãn y thường.
Khước khan thê tử sầu hà tại,
Mạn quyển thi thư hỉ dục cuồng!
Bạch nhật phóng ca tu túng tửu,
Thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương.
Tức tòng Ba Giáp[3] xuyên Vu Giáp[4],
Tiện há Tương Dương[5] hướng Lạc Dương[6]!

Dịch nghĩa

Khi đang ở đất Kiếm Các, ta chợt nghe tin (quân ta) đã chiếm lại miền Kế Bắc
Vừa mới nghe qua, ta đã khóc ướt cả quần áo
Ta sẽ dược gặp lại vợ con, mối sầu còn đâu nữa?
Đến sách vở cũng mừng vui đến phát cuồng
Suốt ngày ta cứ ca hát uống rượu tràn
Ta đi theo mùa xuân xanh tươi mà về quê hương
Nghĩa là ta đi theo đường Ba Giáp xuyên qua Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương để đến được Lạc Dương

Bản dịch của Doãn Kế Thiện

Kiếm ngoại được tin thu Kế Bắc,
Thoạt nghe nước mắt ứa hai hàng.
Vợ con buồn thảm, liền vui vẻ,
Sách vở mừng điên gấp vội vàng.
Ngày đẹp hát ngao thì chuốc rượu,
Trời xuân theo bước thẳng về làng!
Ngay từ Ba Giáp qua Vu Giáp,
Rồi xuống Tương Dương tới Lạc Dương.
(Năm 763)

[1] Ngoài Kiếm Các, thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Là Tô châu, giờ là huyện Kế, tỉnh Hà Bắc.
[3] Phía bắc huyện Ba Đông, tỉnh Hồ Bắc.
[4] Tại huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.
[5] Thuộc tỉnh Hồ Bắc.
[6] Thuộc Hà Nam, là kinh đô, thi nhân có nhà ở đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc