17/01/2022 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sen

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 00:39

 

Sen búp đôi dòng đưa trăng ngủ
Tâm hàn đêm giấc trở thờ ơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tâm sen