21/01/2022 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc lâm giang trì lai khách
賦得臨江遲來客

Tác giả: Công Thừa Ức - 公乘億

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 17:58

 

Nguyên tác

江上晚沉沉,
煙波一望深。
向來殊未至,
何處擬相尋。
柳結重重眼,
萍翻寸寸心。
暮山期共眺,
寒渚待同臨。
北去魚無信,
南飛雁絕音。
思君不可見,
使我獨愁吟。

Phiên âm

Giang thượng vãn trầm trầm,
Yên ba nhất vọng thâm.
Hướng lai thù vị chí,
Hà xứ nghĩ tương tầm.
Liễu kết trùng trùng nhãn,
Bình phiên thốn thốn tâm.
Mộ san kì cộng thiếu,
Hàn chử đãi đồng lâm.
Bắc khứ ngư vô tín,
Nam phi nhạn tuyệt âm.
Tư quân bất khả kiến,
Sử ngã độc sầu ngâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trên sông chiều nặng trĩu
Khói sóng phủ mịt mờ
Ngóng người người chưa đến
Tìm người biết tìm đâu
Mắt che trùng trùng liễu
Lòng nghiêng lớp lớp bèo
Núi chiều nhìn mong đợi
Bãi lạnh chờ hắt hiu
Cá mất tin lên bắc
Nhạn về nam vắng tanh
Nhớ người mà không gặp
Ngâm nga sầu vây quanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Công Thừa Ức » Phú đắc lâm giang trì lai khách