30/11/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc nhật
落日

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 17:39

 

Nguyên tác

落日在簾鉤,
溪邊春事幽。
芳菲緣岸圃,
樵爨倚灘舟。
啅雀爭枝墜,
飛蟲滿院遊。
濁醪誰造汝,
一酌散千憂。

Phiên âm

Lạc nhật tại liêm câu,
Khê biên xuân sự u.
Phương phi duyên ngạn phố,
Tiều thoán ỷ than chu.
Trác tước tranh chi truỵ,
Phi trùng mãn viện du.
Trọc giao thuỳ tạo nhữ?
Nhất chước tán thiên ưu.

Dịch nghĩa

Bóng mặt trời đã ngang bức mành
Bên khe, vẻ xuân vắng lặng
Cỏ thơm đầy vườn bên bờ sông
Người đốn củi nấu nướng trên thuyền cạnh thác
Chim sẻ mổ nhau giành cành rơi xuống
Côn trùng bay chơi khắp sân
Rượu đục ai chế ra mày?
Uống một cuộc tan hết nghìn mối lo âu

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mặt trời đã xế ngang mành
Vẻ xuân ven suối đã thành vắng không
Vườn thơm đầy cỏ bên sông
Thuyền tiều cạnh thác bếp nồng lửa hanh
Sẻ tranh nhau lộn khỏi cành
Côn trùng khắp viện tung hoành mà bay
Rượu nồng ai cất nên mày?
Uống tàn một cuộc là bay ngàn sầu!
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lạc nhật