29/01/2022 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đi qua đò Do mới biết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 09:45

 

Ai đi qua đò Do[1] mới biết,
Dòng nước trong, xanh biếc[2] là bao.
Gái thời da đỏ hồng hào,
Mắt đen lay láy người nào chẳng yêu.
Khảo dị:
Ai đi qua đò Do mới biết,
Dòng nước trong, xanh biết là bao.
Gái thời da đỏ hồng hào,
Mắt đen lay láy người nào chẳng yêu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Thuộc xã Hoằng Phương, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đi qua đò Do mới biết