20/05/2024 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính trung xuất hình tượng
鏡中出形像

Tác giả: Bản Tịnh thiền sư - 本並禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2008 17:17

 

Nguyên tác

幻身本自空寂生,
猶如鏡中出形像。
形像覺了一切空,
幻身須臾證實相。

Phiên âm

Huyễn thân bản tự không tịch sinh,
Do như kính trung xuất hình tượng.
Hình tượng giác liễu nhất thiết không,
Huyễn thân tu du chứng thực tướng.

Dịch nghĩa

Tấm thân hư ảo này vốn từ hư không tĩnh mịch sinh ra,
Giống như cái “bóng” xuất hiện trong gương.
Đã hiểu rõ rằng chỉ có cái “bóng” thì hết thảy đều là không,
Tấm thân hư ảo phút chốc chứng được thực tướng.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Tự nơi không tịch có thân mình
Mường tượng trong gương bóng với hình
Cảnh huyễn một khi đà tỉnh thức
Giây lâu, tướng thật hiện rành rành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bản Tịnh thiền sư » Kính trung xuất hình tượng