29/11/2020 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Quảng Bình đồng thành Phiên Sứ Ngọc Trang Hoàng Kiêm tiên sinh thuyên thăng Hà Tĩnh tuần phủ lưu giản nguyên vận kỳ 1
和廣平同城藩使玉莊黃兼先生銓陞河靜巡撫留柬原韻其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 16:54

 

Nguyên tác

千里青藩壯石屏,
旬宣此土未週星。
恩榮節耀鴻山色,
遺愛碑傳麗海清。
橫嶺花迎新舊主,
陽關杯繫淺深情。
詩成祖道人留去,
報補相期答聖明。

Phiên âm

Thiên lý thanh phiên tráng thạch bình[1],
Tuần tuyên[2] thử thổ vị chu tinh.
Ân vinh tiết diệu Hồng sơn[3] sắc,
Di ái bi truyền Lệ hải[4] thanh.
Hoành lĩnh[5] hoa nghinh tân cựu chủ,
Dương quan[6] bôi hệ thiển thâm tình.
Thi thành tổ đạo[7] nhân lưu khứ,
Báo bổ tương kỳ đáp thánh minh[8].

Dịch nghĩa

Nhậm chức trấn thú ở nơi xa ngàn dặm
Làm quan ở đây chưa tròn một năm
Ân vua làm rạng rỡ cảnh sắc dãy núi Hồng
Tiếng thương dân có bia truyền lại ở nơi có dòng sông xanh Nhật Lệ
Hoa trên núi Hoành đón chào chủ mới và cũ
Chén rượu Dương Quan tiễn biết bạn với mối tình lưu luyến
Thơ đã ngâm xong, tiệc tiễn cũng vừa tàn, kẻ ở người đi
Hẹn nhau ngày đền đáp ân vua

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trấn ải phương xa đóng giữ đồn
Nơi đây trị nhậm chửa năm tròn
Hồng Sơn rực rỡ so vinh hiển
Nhật Lệ xanh trong sánh tiếng truyền
Hoành lĩnh hoa cười mời đón chủ
Dương quan chén rót cạn hàn huyên
Ở đi ngâm tiễn vừa tàn tiệc
Mưa móc mong ngày hẹn đáp ơn
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Do chữ "bình phiên", chỉ làm quan trấn thủ, lấy ý từ chữ "thanh phiên tráng thạch bình" 青藩壯石屏.
[2] Quan đi tuần sát, đi khắp nơi để tuyên bố đức độ chánh nghĩa của vua.
[3] Dãy núi Hồng, còn gọi là Ngàn Hống ở tỉnh Hà Tĩnh.
[4] Sông Nhật Lệ ở Quảng Bình.
[5] Dãy núi Hoành sơn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh.
[6] Bịn rịn tiễn đưa, chuyện bạn bè chia tay. Lấy ý từ bài thơ "Vị thành khúc" 渭城曲 Vương Duy.
[7] Hay "tổ yến" 祖宴, buổi tiệc đưa tiễn trước khi chia tay.
[8] Nhà vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Quảng Bình đồng thành Phiên Sứ Ngọc Trang Hoàng Kiêm tiên sinh thuyên thăng Hà Tĩnh tuần phủ lưu giản nguyên vận kỳ 1