07/03/2021 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu văn
舟聞

Tác giả: Đàm Nguyên Xuân - 譚元春

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 15:50

 

Nguyên tác

楊柳不遮明月愁,
盡將春色與輕舟。
遠鍾渡水如將濕,
來到身邊天已秋。

Phiên âm

Dương liễu bất già minh nguyệt sầu,
Tận tương giang sắc dữ khinh chu.
Viễn chung độ thuỷ như tương thấp,
Lai đáo thân biên thiên dĩ thu.

Dịch nghĩa

Dương liễu không che nỗi buồn của trăng sáng
Đem hết sắc sông cho thuyền con
Chuông xa vọng qua nước âm như bị ẩm
Khi đến bên mình trời đã sang thu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Liễu không che giấu nỗi buồn trăng
Thuyền nhẹ đem cho cả ánh vàng
Vọng nước chuông xa nghe ẩm tiếng
Bên mình khi đến đã thu sang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Nguyên Xuân » Chu văn