01/02/2023 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dù đầu tôi bạc trắng
Пусть голова моя седа

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 04/09/2008 19:30

 

Nguyên tác

Пусть голова моя седа, -
зимы мне нечего пугаться.
Не только груз - мои года.
Мои года - моё богатство.

Я часто время торопил,
привык во все дела впрягаться.
Пускай я денег не скопил.
Мои года — моё богатство.

Шепчу «спасибо!» я годам
и пью их горькое лекарство.
И никому их не отдам!
Мои года — моё богатство.

А если скажут мне века:
«Твоя звезда, - увы, - погасла...» —
подымет детская рука
мои года — моё богатство.

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Dù đầu tôi bạc trắng –
Tôi chẳng sợ mùa đông.
Không gánh nặng – tháng năm.
Tháng năm là tài sản.

Tôi thường giục thời gian
Quen làm tất mọi chuyện.
Dù tiền bạc không gom.
Tháng năm là tài sản.

Tôi cám ơn tháng năm
Và uống vào thuốc đắng.
Không cho ai tháng năm!
Tháng năm là tài sản.

Nếu thế kỉ nói rằng
“Ngôi sao giờ tắt hẳn”
Bàn tay trẻ giơ lên
Tháng năm là tài sản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » Dù đầu tôi bạc trắng