02/07/2022 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc ơi!

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 22:09

 

Nhạc ơi, hồi của ta ơi
Đêm đêm em thoát giữa trời gọi ta
Gọi từ gần gũi, thẳm xa
Là ta, là nhạc, cũng là trời sao
Biển nào dồn dập sóng chao
Biển nào sâu lắng ngọc châu đọng ngần;
Rượu nào bát ngát sủi tăm
Ngất ngây vũ trụ, ru thầm thời gian;
Gỗ ơi, sao khéo nên đàn
Trúc ơi, sao khéo dậy ngàn gió đưa;
Tay ơi, nở nhạc bao giờ?
Cõi người nhạc mở vạn bờ xa khơi.
Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Nhạc ơi!