01/02/2023 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống

Tác giả: Nguyễn Nhược Pháp

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:51

 

Triều Lê-qui có nàng tiết liệt.

Nhà tan, nước mất, chàng đi thôi.
Thiếp nén lòng đau khóc nghẹn lời,
Chậm bước đành nương mình bóng Phật;
Màng tin trông ngóng nhạn chân trời.
Chuông đồng cảnh vắng, hồn mơ sảng,
Trăng lạnh, đêm sâu, cú đổ hồi.
Thê thảm chàng đi, về có vậy!
Thiếp chờ ai nữa? Hỡi chàng ôi!
30-12-1932

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nhược Pháp » Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống