26/11/2020 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân vãng Tuyên Thành
送人往宣城

Tác giả: Phan Hữu - 潘佑

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 16:35

 

Nguyên tác

江畔送行人,
千山生暮氛。
謝安團扇上,
好畫敬亭雲。

Phiên âm

Giang bạn tống hành nhân,
Thiên sơn sinh mộ phân.
Tạ An[1] đoàn phiến thượng,
Hảo hoạ Kính Đình[2] vân.

Dịch nghĩa

Tiễn người đi trên bờ sông,
Các núi đang tiết ra hung khí buổi chiều.
May có cây quạt tròn của Tạ An đây,
Vẽ cảnh núi Kính Đình rất đẹp.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ sông cùng người tiễn biệt
Các núi đang tiết khí buổi chiều
Quạt tròn nhân có đem theo
Tạ An vẽ cảnh non cao Kính Đình
Tuyên Thành nay là huyện cùng tên, tỉnh An Huy.

[1] Một ẩn sĩ có tài cầm quân và vẽ giỏi, nổi danh thời Đông Tấn.
[2] Núi ở phía bắc huyện Tuyên Thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Hữu » Tống nhân vãng Tuyên Thành