03/12/2021 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt tịch
月夕

Tác giả: Quán Hưu - 貫休

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 10:03

 

Nguyên tác

霜月夜徘徊,
樓中羌笛催。
曉風吹不盡,
江上落殘梅。

Phiên âm

Sương nguyệt dạ bồi hồi,
Lâu trung Khương địch thôi.
Hiểu phong xuy bất tận,
Giang thượng lạc tàn mai.

Dịch nghĩa

Đêm trăng mờ sương, ta trằn trọc,
Trên lầu tiếng sáo Khương thúc giục.
Gió sớm thổi không ngớt,
Trên bờ sông hoa mai tàn rơi rụng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm trăng mờ sao ta trằn trọc
Tiếng sáo Khương thúc giục trên lầu
Gió mai thổi suốt đêm thâu
Bờ sông mai rụng âu sầu tàn phai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quán Hưu » Nguyệt tịch