19/01/2021 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu
折楊柳

Tác giả: Hoàng Phủ Phương - 皇甫汸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 12:31

 

Nguyên tác

不見隋堤柳,
長條大道間。
絲陰流水去,
帶影逐春還。
妒眉銷翠黛,
聽笛損朱顏。
日暮行人盡,
思君可重攀。

Phiên âm

Bất kiến Tuỳ đê liễu,
Trường điều đại đạo gian.
Ti âm lưu thuỷ khứ,
Đới ảnh trục xuân hoàn.
Đố mi tiêu thuý đại,
Thính địch tổn chu nhan.
Nhật mộ hành nhân tận,
Tư quân khả trùng phan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thấy không liễu đê Tuỳ
Đường lớn cành dài che
Tơ vàng theo nước chảy
Bóng lục bám xuân về
Ghen mày hao sắc biếc
Nghe địch má hường hoe
Chiều tối người đi hết
Nhớ anh vin nhánh xoè

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Phương » Chiết dương liễu