27/09/2022 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý
古意

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 14:56

 

Nguyên tác

河邊織女星,
河畔牽牛郎。
未得渡清淺,
相對遙相望。

Phiên âm

Hà biên Chức Nữ tinh,
Hà bạn khiên Ngưu Lang.
Vị đắc độ thanh thiển,
Tương đối dao tương vọng.

Dịch nghĩa

Chức Nữ ở bên này bờ sông,
Ngưu Lang bị dẫn dắt ở bờ bên kia.
Họ chưa qua được dòng sông trong và cạn này,
Tương đối, họ phải ngóng nhau từ khá xa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên này sông là sao Chức Nữ
Bên kia sông dắt giữ Ngưu Lang
Họ chưa qua được Ngân giang
Từ xa họ chỉ hai đàng ngóng nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Cổ ý