03/07/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng nham ngã bốc cư
重岩我卜居

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 10:17

 

Nguyên tác

重岩我卜居,
鳥道絕人跡。
庭際何所有,
白雲抱幽石。
住茲凡幾年,
屢見春冬易。
寄語鐘鼎家,
虛名定無益。

Phiên âm

Trùng nham ngã bốc cư,
Điểu đạo tuyệt nhân tích.
Đình tế hà sở hữu,
Bạch vân bảo u thạch.
Trú tư phàm kỷ niên,
Lũ kiến xuân đông dịch.
Ký ngữ chung đỉnh gia,
Hư danh định vô ích.

Dịch nghĩa

Ta chọn nơi nhiều núi ở,
Đường chim bay tuyệt không có dấu vết người.
Trong sân nào có gì,
Chỉ có mây trắng ôm đá u tịch.
Ở chỗ đó được vài năm,
Thường thấy xuân đông thay đổi.
Vài lời gửi nhà giàu,
Danh hão xác định là vô ích.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Chọn ở nơi ngàn núi
Đường chim không dấu người
Trong sân còn gì nữa?
Đá sỏi mây trắng phơi
Ở lâu nhiều năm tháng
Chỉ thấy xuân đông trôi
Thăm gửi nơi quyền quý
Hư danh vô ích thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Trùng nham ngã bốc cư