24/09/2021 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự hoạ

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 10:31

 

Cô giáo làng tôi đã chết rồi
Một đêm ra trận đất bom vùi
Xót xa Đình Bảng người du kích
Đau đớn Bạch Đằng lũ trẻ côi
Đường tới chiến công gân cốt mỏi
Lối vào lửa đạn tóc da mồi
Mặt trời ảm đạm quê hương
Ở một cung đường rách tả tơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » Tự hoạ