03/02/2023 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian và chân lý

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:39

 

Đêm đen bì bõm chèo khua bạc
sóng sánh thuỷ ngân khát ánh trăng
Tỉnh hẳn, ngộ thời gian uyên bác
người thầy chân lý bấy nhiêu năm
Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Thời gian và chân lý