14/06/2021 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý Hợi xuân đán chế đài Hoàng Trung Thừa, phiên viện Lê Bang Bá vi Kiếm Hồ Ngọc Sơn hội kỷ thắng
癸亥春旦制臺黃中丞藩院黎邦伯為劍湖玉山會紀勝

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2011 19:54

 

Nguyên tác

方壺蓬島也如何,
春日湖山勝覽多。
觀大人來環水郭,
為吾民禱對陽和。
解郊斥候無兵馬,
不厭沿洄有酒歌。
大地山河名棟宇,
神光縹緲擁流波。

Phiên âm

Phương hồ Bồng đảo dã như hà,
Xuân nhật hồ sơn thắng lãm đa.
Quan đại nhân lai hoàn thuỷ quách,
Vi ngô dân đảo đối dương hoà.
Giải giao xích hậu vô binh mã,
Bất yếm duyên hồi hữu tửu ca.
Đại địa sơn hà danh đống vũ,
Thần quang phiêu diếu ủng lưu ba.

Dịch nghĩa

Chẳng biết nơi Bồng Lai tiên ở có bình rượu vuông kia như thế nào?
Còn ngày xuân ở đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm này thực là một thắng cảnh.
Nhìn những bậc có danh vọng đến nơi có lớp thành nước bao quanh.
Nơi cầu phúc của dân ta được sánh với cảnh dương khí hoà hợp.
Biết được tình hình địch giải toả từ ngoài thành thì chẳng cần binh mã nữa.
Mặc cho dòng nước xuôi ngược mà không chán nản, vì có bầu rượu lời ca.
Non sông đất nước từng có những bậc danh tài làm rường cột.
Tinh thần sáng suốt cao xa họp lại ở nơi sóng nước chẩy này.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Bồng lai bầu rượu thú chăng là,
Hồ núi ngày xuân đẹp tựa hoa.
Danh vọng đại nhân vui thủy sắc,
Phúc cầu dân chúng thỏa dương hòa.
Mạnh hèn rõ thế nhàn binh mã,
Xuôi ngược mặc dòng sẵn tửu ca.
Đất nước nổi danh bao kiệt tướng,
Tinh thần tỏa rạng sóng bao la.
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Quý Hợi xuân đán chế đài Hoàng Trung Thừa, phiên viện Lê Bang Bá vi Kiếm Hồ Ngọc Sơn hội kỷ thắng