19/09/2021 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ tình chí giang độ
雨晴至江渡

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2014 17:34

 

Nguyên tác

江雨初晴思遠步,
日西獨向愚溪渡。
渡頭水落村逕成,
撩亂浮槎在高樹。

Phiên âm

Giang vũ sơ tình tư viễn bộ,
Nhật tây độc hướng Ngu Khê độ.
Độ đầu thuỷ lạc thôn kính thành,
Liêu loạn phù tra tại cao thụ.

Dịch nghĩa

Mưa lớn trên sông mới tạnh, muốn đi bộ ra xa coi xem sao.
Mặt trời đã ngả về tây nơi có bến đò Ngu Khê.
Nước lụt đã rút, thấy lại đường trong làng,
Một cái bè nhỏ trôi lạc thấy còn mắc trên ngọn cây cao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa lớn tạnh muốn thăm một chuyến
Trời xế chiều tới bến Ngu Khê
Lụt lui thấy lại đường quê
Cây cao mắc một cái bè dạt trôi
Bài này viết khoảng năm 815, trong thời gian tác giả đang bị biếm trích tại Vĩnh Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Vũ tình chí giang độ