13/04/2021 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ trích trong sổ tay - Hoa hồng

Tác giả: Lê Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi sabina_mller vào 17/10/2008 14:23

 

Có phải đêm nay tôi sẽ chết
Như gã say lộn cổ xuống dòng sông?
Dù biết vậy. Rướn người lên. Tôi thấy
Vầng trăng kia đã hoá đoá hoa hồng
Nguồn:
1. Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994
2. Thơ tình, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Minh Quốc » Thơ trích trong sổ tay - Hoa hồng