02/11/2020 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em ơi từ cuộc đời anh”
“Aus meinen Tränen sprießen”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2012 20:26

 

Nguyên tác

Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk ich dir die Blumen all,
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

Bản dịch của Trần Đương

Em ơi từ cuộc đời anh
Bao nhiêu nước mắt đã thành hoa tươi
Thành chim ca hót vang trời
Em ơi hãy nói một lời yêu anh

Nếu như em hứa chung tình
Bao nhiêu hoa ấy anh dành cho em
Dành cho em cả tiếng chim
Hát bên cửa sổ dịu êm tháng ngày
Nguồn: "Nước Đức - Một truyện cổ tích mùa đông" và 25 bài thơ khác, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Em ơi từ cuộc đời anh”