29/05/2023 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Nội, thu về sớm

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/05/2021 06:49

 

Chẳng biết rồi có gặp được em không,
dẫu Hà Nội mùa thu về rất sớm.
Chẳng biết rồi có gặp được em không,
dẫu làng Vòng đã vào mùa thơm cốm.
Thanh Trì 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hà Nội, thu về sớm