19/01/2021 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Thần Đinh sơn
遊神丁山

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 16:45

 

Nguyên tác

雨餘千樹洗愁顏,
漁子燃燈牧子還。
光景重新今洞海,
草花依舊此神山。
歸東十里陶公壘,
定北何年武勝關。
締造艱難知有否,
幾番圖畫幾躋攀。

Phiên âm

Vũ dư thiên thụ tẩy sầu nhan,
Ngư tử nhiên đăng mục tử hoàn.
Quang cảnh trùng tân kim Ðộng Hải[1],
Thảo hoa y cựu thử Thần san.
Quy đông thập lý Ðào Công luỹ[2],
Ðịnh bắc hà niên Võ Thắng quan[3].
Ðề tạo gian nan tri hữu phủ,
Kỷ phiên đồ hoạ kỷ tê phàn.

Dịch nghĩa

Sau mưa cây cối rửa sạch vẻ buồn
Ngư chài lên đèn, chăn trâu trở về
Quang cảnh thành Ðộng Hải nay đã đổi mới
Hoa cỏ núi Thần Ðinh thì vẫn như xưa
Về phía đông mười dặm có luỹ ông Ðào
Hướng bắc năm nào đó xây dựng ải Võ Thắng
Công gây dựng gian nan khổ cực, có ai biết hay không
Bao lần vẽ tranh, bao lần phải leo trèo

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mưa tạnh ngàn cây hết ủ ê
Ðèn ngư loáng thoáng mục đồng về
Nay thành Ðộng Hải đà thay sắc
Ðấy núi Thần Sơn vẫn cảnh quê
Mười dặm luỹ Thầy xây hướng trước
Năm nào ải trấn dựng gần đây
Biết chăng gầy dựng công gian khổ
Ngắm vẽ trèo trông cũng chẳng nề
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Thành Ðộng Hải là cổ thành Quảng Bình.
[2] Luỹ Thầy hay là luỹ Trường Dục do Ðào Duy Từ xây.
[3] Tên một quan ải ở Trung Quốc, nằm tiếp giáp hai tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc. Nguyễn Du có làm một bài thơ chữ Hán về Vũ Thắng quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Du Thần Đinh sơn