30/01/2023 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bái uý Tưởng Cảnh Sơn, Bái bạ Triệu Bá Nhan tống dư Kim Câu nguyệt dạ biệt khứ hữu hoài
沛尉蔣景山沛簿趙伯顔送予金溝月夜别去有懐

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 15:23

 

Nguyên tác

公子將軍兩少年,
繡衣白馬杏花天。
醉中送客歸城暮,
回首金溝月滿船。

Phiên âm

Công tử[1] tướng quân[2] lưỡng thiếu niên,
Tú y bạch mã hạnh hoa thiên.
Tuý trung tống khách quy thành mộ,
Hồi thủ Kim Câu nguyệt mãn thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dáng thanh niên tướng quân, công tử,
Áo thêu hoa ngựa trắng hạnh viên.
Say tiễn khách về thành trời tối,
Ngắm Kim Câu trăng đã đầy thuyền.
Kim Câu là đất thuộc huyện Bái ở Từ Châu 徐州, tỉnh Giang Tô 江蘇.

[2] Chỉ huyện uý Tưởng Cảnh Sơn.
[1] Chỉ chủ bạ Triệu Bá Nhan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Bái uý Tưởng Cảnh Sơn, Bái bạ Triệu Bá Nhan tống dư Kim Câu nguyệt dạ biệt khứ hữu hoài