11/12/2022 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy tâm

Tác giả: Bùi Khánh Đản

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 20:37

 

Từng cánh xuân rơi mái thảo đường
Khói chiều buông nhẹ ý hoài phương
Màu mây quan tái cười luân lạc
Tiếng quốc biên thuỳ giục nhớ thương
Áo trắng mong cài hoa cựu uyển
Trời hoang vẫn lạnh nguyệt sa trường
Mỗi đêm, ôi, mỗi đêm tàn mộng
Ai có đau lòng ta cố hương
Nguồn: Tạp chí Văn, số xuân Đinh Mùi 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Khánh Đản » Quy tâm