13/04/2021 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng thanh niên

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 13:21

 

Duyên nợ mặn mà non nước cũ,
Tình cờ gặp gỡ tháng ngày xuân...
Còn trời, còn đất, còn đây đấy,
Ai nấy chia nhau gánh một phần.
(1928)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Tặng thanh niên