05/03/2021 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/10/2019 13:56

 

Thân gầy mỏ nhọn
Đội mũ suốt ngày
Búa bổ, trốn ngay
Vào trong vách, gỗ...

Kẻ sang người khổ
Đều nhờ đến em
Đóng cửa, treo rèm
Ghép bàn ghép tủ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Đinh