10/03/2021 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích Giản dịch hiểu tứ
碧澗驛曉思

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2013 15:24

 

Nguyên tác

香燈伴殘夢,
楚國在天涯。
月落子規歇,
滿庭山杏花。

Phiên âm

Hương đăng bạn tàn mộng,
Sở quốc tại thiên nhai.
Nguyệt lạc tử quy yết,
Mãn đình sơn hạnh hoa.

Dịch nghĩa

Khi mộng tàn chỉ thấy làm bạn với ngọn đèn và lư hương thơm,
[Nhớ nhà] nơi đất Sở ở cuối chân trời xa.
Trăng đã lặn và chim tử quy thôi kêu [những tiếng gợi người nghe nhớ nhà],
Khắp nhà trọ hoa hạnh rừng nở tưng bừng.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mộng tan đèn làm bạn
Quê Sở tận chân trời.
Cuốc im hơi nguyệt lặn
Đầy sân hoa hạnh rơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Bích Giản dịch hiểu tứ