11/12/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng khuyết

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:19

 

Tình còn hẹn ước lúc chia tay
Triều rút dần xa, bãi cát bày
Mấy chục năm qua sông đổi khúc
Vành trăng còn khuyết đến hôm nay
4-10-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Trăng khuyết