24/10/2021 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Huyến pháp sư
哭絢法師

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 22:48

 

Nguyên tác

楚客停橈欲問誰,
白沙江草麴塵絲。
生公手種殿前樹,
唯有花開鶗鴃悲。

Phiên âm

Sở khách đình nhiêu dục vấn thuỳ,
Bạch sa giang thảo khúc trần ty.
Sinh công thủ chủng điện tiền thụ,
Duy hữu hoa khai đề quyết bi.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khách Sở dừng chân muốn hỏi ai,
Cỏ sông cát trắng khúc trần ai.
Sinh công tay nặng cây bên điện,
Hoa nở, chim quyên khắc khoải hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Khốc Huyến pháp sư