31/05/2020 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy lai
歸來

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 14/01/2011 06:25

 

Nguyên tác

舊隱無何別,
歸來始更悲。
難尋白道士,
不見惠禪師。
草徑蟲鳴急,
沙渠水上遲。
卻將波浪眼,
清曉對紅梨。

Phiên âm

Cựu ẩn vô hà biệt,
Quy lai thuỷ cánh bi.
Nan tầm Bạch đạo sĩ,
Bất kiến Huệ thiền sư.
Thảo kính trùng minh cấp,
Sa cừ thuỷ thướng trì.
Khước tương ba lãng nhãn,
Thanh hiểu đối hồng lê.

Dịch nghĩa

Nơi ẩn cư ngày trước không có gì khác,
Trở về rồi càng thấy buồn.
Khó tìm được Bạch đạo sĩ,
Cũng chẳng thấy Huệ thiền sư.
Tiếng trùng kêu rền rĩ trong lối đi liếp cỏ,
Dòng nước nơi ngòi cát dâng chậm chạp.
Lại đem ánh mắt đầy sóng,
Mai sớm ngắm cây hồng lê.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chốn ẩn xưa nào khác,
Trở về càng buồn thay.
Khó tìm Bạch đạo sĩ,
Chẳng thấy Huệ thiền sư.
Lối cỏ trùng rền rĩ,
Bờ ao nước liếp đầy.
Mắt trong đầy ngọn sóng,
Mai sớm ngắm hồng lê.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Quy lai