30/06/2022 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tình
春晴

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 23:41

 

Nguyên tác

減却寒威過半分,
和同淑氣漸氤氳。
唯餘滴瀝甘霖夜,
旦有喃呢鳥語春。
日旭山容還帶笑,
風微花態尚僉嚬。
東皇若解吾皇意,
掃尽妖氛奠下民。

Phiên âm

Giảm khước hàn uy quá bán phân,
Hoà đồng thục khí tiệm nhân uân.
Duy dư trích lịch cam lâm dạ,
Đán hữu nam ni điểu ngữ xuân.
Nhật húc sơn dung hoàn đái tiếu,
Phong vi hoa thái thượng thiêm tần.
Đông hoàng nhược giải ngô hoàng ý,
Tảo tận yêu phân điện hạ dân.

Dịch nghĩa

Đã giảm bớt cái rét lạnh được nửa phần
Hoà cùng khí dịu dần dần hoà hợp
Chỉ còn mưa ngọt thánh thót rơi
Lại có tiếng chim hót líu lo chào mùa xuân
Dưới ánh sáng mặt trời, dáng núi như tươi cười
Gió nhẹ, nét hoa cũng nhăn mày
Chúa xuân nếu hiểu được tấm lòng của vua ta
Thì quét sạch yêu khí, làm yên ổn cho dân

Bản dịch của Hạ Thái

Nửa phần giá buốt đã bay xa
Cộng hợp không gian khí thuận hoà
Tí tách mưa rơi trên thảm cỏ
Líu lo chim hót trước thềm nhà
Nắng hồng lém núi vui tươi đến
Gió mới mơn hoa đẹp đẻ ra
Hiểu tấm lòng vương - xuân mở rộng
Xua làn bấc chướng giúp dân ta
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Xuân tình