18/01/2022 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung ký Thao giang thứ sử Trình Thiêm Hiến
途中寄洮江何刺史程僉憲

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 15:28

 

Nguyên tác

洮江一別意悠悠,
杯酒論文憶舊遊。
東岸梅花晴映纜,
平灘月色遠隨舟。
程公世上無雙士,
何老朝中第一流。
鈴閣想應清話處,
天涯肯念故人不。

Phiên âm

Thao Giang[1] nhất biệt ý du du,
Bôi tửu luận văn ức cựu du.
Đông Ngạn[2] mai hoa tình ánh lãm,
Bình Than[3] nguyệt sắc viễn tuỳ châu.
Trình Công thế thượng vô song sĩ,
Hà Lão triều trung đệ nhất lưu.
Linh các[4] tưởng ưng thanh thoại xứ,
Thiên nhai khẳng niệm cố nhân phù?

Dịch nghĩa

Sau khi từ biệt sông Thao lòng ta bồi hồi
Chén rượu câu văn luận bàn gợi nhớ lại chỗ đã đến chơi xưa
Bên bờ phía đông trời tạnh ánh sáng quyện vào hoa mai
Trên bãi sông ánh trăng đã đi xa theo thuyền
Trình Công là kẻ sĩ có một không hai trên đời
Trong triều Hà Lão là người bậc nhất
Nghĩ rằng Linh các đúng là nơi đời sống thanh nhàn
Có nhớ đến cố nhân ở chân trời chăng?

Bản dịch của Lê Cao Phan

Sông Thao giã biệt, dạ bồi hồi
Thơ rượu nhắc hoài chốn cũ thôi
Đông ngạn hoa tươi, trời sáng rực
Bình Than trăng tỏ, thuyền xa xuôi
Trình Công kẻ sĩ riêng đời trỗi
Hà Lão triều thần một chiếu ngồi
Linh các quả nơi nhàn hạ đấy
Nhớ chăng bạn cũ tận chân trời?
[1] Sông Thao ở đất Phú Thọ (Bắc Việt) cùng sông Lô và sông Đà gặp nhau tại ngã ba gọi là Tam Giang. Tác giả dùng tên con sông để chỉ nơi Thứ sử họ Hà (cấp Tỉnh trưởng) và Thiêm Hiến họ Trình (cấp phó Tỉnh trưởng) cai trị.
[2] Địa danh thuộc phủ Từ Sơn xưa, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.
[3] Theo chú thích trong Đại Việt sử ký toàn thư thì Bình Than là đoạn sông Lục Đầu chảy qua huyện Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương, nơi mở hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào năm 1282 để bàn phương hướng kháng chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
[4] (cái gác chuông) Chỉ quân đình của các tướng soái. Đây nói về quan văn, chỉ phong thái nhàn nhã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đồ trung ký Thao giang thứ sử Trình Thiêm Hiến