01/10/2022 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng Tuyết ông Đồng Âm cao sĩ đồ
松雪翁桐陰高士圖

Tác giả: Đặng Văn Nguyên - 鄧文原

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 11:09

 

Nguyên tác

玉立桐陰十畝蒼,
托根何必在朝陽。
迎風簌簌秋聲早,
灑雨陰陰月色涼。
勝事只消琴在膝,
野情聊倚石為床。
高人自得坡頭趣,
不為花開引鳳皇。

Phiên âm

Ngọc lập[1] đồng âm thập mẫu thương,
Thác căn hà tất tại triều dương[2].
Nghinh phong tốc tốc thu thanh tảo,
Sái dạ âm âm nguyệt sắc lương.
Thắng sự chỉ tiêu cầm tại tất,
Dã tình liêu ỷ thạch vi sàng.
Cao nhân tự đắc pha đầu thú,
Bất vị hoa khai dẫn phụng hoàng[3].

Dịch nghĩa

Nhàn đứng bóng đồng xanh mười mẫu
Rễ cắm không cần nơi vầng dương mọc
Đón gió thu sang sớm hiu hiu thổi
Ánh trăng vằng vặc mát thâu đêm
Khi vui chỉ cần cây đàn bên gối
Giấc ngủ nơi quê mùa tựa đá làm giường
Cao nhân tự có hứng thú bên sườn núi
Không làm cái việc hoa nở để nhử phượng hoàng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mười mẫu mát xanh bóng giữa đồng
Rễ đâu cần cắm chỗ hừng đông
Vi vu đón gió heo thu sớm
Vằng vặc thâu đêm ánh nguyệt lồng
Hứng tới chỉ cần đàn cạnh gối
Giấc quê tạm tựa đá thay giường
Cao nhân có thú vui sườn núi
Khinh thói hoa tươi nhử phượng hoàng
Bài này tuyển từ Ba Tây tập. Tùng Tuyết là hiệu của Triệu Mạnh Phủ, thư hoạ gia trứ danh đời Nguyên.

[1] Chỉ cao sĩ đứng nhàn.
[2] Ví như ra làm quan.
[3] Lấy việc hoa nở để nhử phượng hoàng, như là đón đường bờ đợ để cầu công danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Văn Nguyên » Tùng Tuyết ông Đồng Âm cao sĩ đồ