04/10/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu đình Xích Bích ngẫu ngâm
舟停赤壁偶吟

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/11/2018 22:30

 

Nguyên tác

萬里舟停赤壁涯,
緬懷三國戰爭時。
東風已起周郎病,
橫槊徒吟魏武詩。
烏鵲微茫明月樹,
漢江浮動散花枝。
岸旁今尚遺餘烈,
紅葉繽紛入夜飛。

Phiên âm

Vạn lý chu đình Xích Bích nhai,
Diến hoài Tam quốc chiến tranh thì.
Đông phong dĩ khởi Chu lang[1] bệnh,
Hoành sáo đồ ngâm Nguỵ Vũ[2] thi.
Ô thước vi mang minh nguyệt thụ,
Hán giang phù động tán hoa chi.
Ngạn bàng kim thượng di dư liệt,
Hồng diệp tân phân nhập dạ phi.

Dịch nghĩa

Thuyền vạn dặm dừng ở bến Xích Bích,
Nhớ lại thời chiến tranh Tam quốc.
Gió đông đã khiến Chu lang ngã bệnh,
Nguỵ Vũ uổng công cầm ngang ngọn giáo ngâm thơ.
Quạ lu mờ cây trăng sáng,
Sông Hán bập bềnh rải cành hoa.
Bên bờ nay vẫn còn sót lại khí oanh liệt,
Lá đỏ bộn bàng bay vào đêm.

Bản dịch của Hoài Anh

Bến Xích Bích thuyền tạm dừng,
Nhớ thời Tam quốc lửa bừng máu loang.
Gió đông nổi bệnh Chu lang,
Cười Nguỵ Vũ giáo ngang tàng ngâm thơ.
Cây trăng sáng bóng quạ mờ,
Cành hoa sông Hán lững lờ cuốn trôi.
Dấu xưa oanh liệt một thời,
Trong đêm lá đỏ bời bời tung bay.
Xích Bích là dãy núi trên bờ sông Dương Tử, cũng là tên gọi khúc sông, vách đá màu đỏ vì có núi Thổ Chu. Nơi đây xảy ra trận đánh rất nổi tiếng vào thời Tam Quốc.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Tức Chu Du.
[2] Tức Tào Tháo - Nguỵ Vũ Đế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Chu đình Xích Bích ngẫu ngâm