26/10/2020 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tễu

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:08

 

Cho Hoàng, trong Đoàn múa rối Thăng Long

Mặc đâu đó những Lý Thông, Sở Khanh, Bá Kiến
con chỉ mải mê với Tễu trước thuỷ đình
cùng đàn rối đi năm châu bốn biển
với nụ cười làng quê bát ngát yên bình
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Tễu