28/06/2022 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lee Eung-ro
이응로

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2016 16:45

 

Nguyên tác

동백림사건으로
고국에 왔다
고국의 중앙정보부에 왔다
고국의 대전교도소에 왔다

웬일인지
감방에서 붓과 페인트를 구할 수 있었다
4 · 6배판 정도의 책만한
베니어판이면 되었다

거기에 뚝 멈춰선 황소를 그렸다
정지된 분노와도
발기된 성기의 화석과도 같았다
한 송이 꽃도 그렸다

대전교도소 사상범 사방
겨울의 철창을
비닐로 막았다 하나
방안은 영하의 냉방
손 곱아
붓이 잡히지 않았다
손가락을 움직여
붓을 잡았다

가까스로 봄이 와 꽃이 피었다
베니어판 위
그리하여 빠리로 돌아간 뒤
그의 한지 묵화
그의 상형문자 묵화
그의 민중무한 묵화
그것들이 하나하나 이루어졌다

그 육중한 대머리에
모락모락 김이 났다
으스스한 빠리 교외의 겨울에도
보리밭처럼
보리밭 위 종달새처럼
조국이 녹아들어
질척거렸다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Vì sự kiện Đông Berlin
trở về Tổ quốc
Trở về Bộ Tình báo Trung ương của cố quốc
Trở về nhà giam Dae-jeon của cố quốc

Không biết tại sao
trong nhà tù lại tìm được bút và sơn
Chỉ còn một tấm gỗ mỏng
khoảng 4×6 là đủ

Trên đó vẽ con bò vàng dừng lại đột ngột
giống như sự tức giận phải đứng im
lại giống bộ phận sinh dục cương cứng hoá thạch
Còn vẽ thêm vào một bông hoa nữa

Nhà tù tội phạm chính trị Dae-jeon bốn phía
cửa sổ song sắt mùa đông
bịt kín bằng ni lông
mà trong phòng vẫn giá buốt dưới độ âm
Tay cóng
không cầm được bút
cử động mấy ngón tay
mà cầm bút

Vừa đúng lúc xuân về hoa nở
trên tấm gỗ mỏng
Nhờ vậy mà sau khi đến Paris
bức tranh mực tàu trên giấy nho của ông
bức tranh mực tàu văn tự tượng hình của ông
bức tranh mực tàu về con người vô hạn của ông
chúng được hình thành từng cái một

Trên cái đầu hói nặng nề của ông
hơi nước tụ lại rất nhanh
Trong mùa đông ngoại thành Paris cóng lạnh
Cũng như cánh đồng lúa mạch
Như chim chiền chiện trên đồng lúa mạch
Tổ quốc hoà vào
Đẫm ướt
Nguồn: Vạn đời người (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Lee Eung-ro