03/08/2020 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ngang thấy búp hoa sen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:12

 

Đi ngang thấy búp hoa sen,
Muốn vào mà bẻ sợ không quen chúa nhà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi ngang thấy búp hoa sen